Blv. Independentei nr. 11, bloc D1-D2, mezanin RoEnITFR

Servicii

Interpretare consecutivă sau simultană:

Pentru principalele limbi de circulaţie europeană (engleză, franceză, rusă, germană, italiană, spaniolă) vă putem pune la dispoziţie interpreţi cu experienţă pentru:

    - conferinţe naţionale şi internaţionale, seminarii, dezbateri
    - delegaţii sau misiuni în străinătate
    - întâlniri de afaceri, negocieri, prezentări
    - oficierea căsătoriei la starea civilă

    - întocmirea de acte în faţa notarilor publici din Iaşi, în cazul cetăţenilor străini (procuri, declaraţii, contracte etc.)

    - întocmire de declaraţii sau interviu la poliţie

Interpreţii noştri au participat la conferinţe internaţionale organizate la Palatul Parlamentului, la pre-summitul NATO, la conferinţe internaţionale organizate de Primăria Iaşi (efectuând interpretări simultane pe limbile engleză, franceză şi italiană), au participat la delegaţii în străinătate (în Georgia, Germania) şi la diverse evenimente locale.

 

Verificare şi colaţionare:

Oferim servicii de revizuire şi corectare a unor traduceri deja existente şi dacă este cerut de client, avizăm traducerea aplicând semnătura şi ştampila de traducător autorizat pe produsul final.

Tariful standard pentru astfel de servicii este de 50% din contravaloarea traducerii. Dacă observăm că traducerile prezentate nouă sunt slabe, vom recomanda clientului refacerea lor integrală pentru a asigura cea mai bună calitate traducerii oferite clientului nostru.

 

Legalizare:

Putem legaliza traduceri sau copii după acte româneşti originale. Nu facem traduceri legalizate după fotocopii, copii fax sau copii scanate, ci numai după acte originale.

Comisionul notarului se va plăti separat, nefiind inclus în preţul traducerilor. Cuantumul acestuia este specificat în pagina Tarife.

 

Supralegalizare şi apostilare:

Supralegalizarea şi apostilarea sunt două proceduri necesare în baza Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961. Supralegalizarea reprezintă autentificarea semnăturii notarului de pe o traducere sau de pe o copie legalizată sau autentificarea unui act judiciar de către Tribunalul judeţean. Apostilarea reprezintă autentificarea semnăturii unui funcţionar public de pe un document original românesc de către Prefectura judeţeană.

În principal, au nevoie de aceste servicii persoanele care doresc să îşi facă acte de rezidenţă sau cetăţenie în străinătate, care doresc să se căsătorească în străinătate sau care îşi echivalează studiile promovate în România pentru a fi recunoscute în străinătate. Prin termenul generic de "străinătate" ne referim la ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga.

Ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga:

 

A - Africa de Sud, Albania, Andorra, Antigue şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan,

B - Bahamas, Barbados, Belgia, Belize, Belarus, Bosnia-Herţegovina, Botswana, Brunei Daressalam, Bulgaria;

C - China RAS Honkong, China RAS Macoa, Cipru, Columbia, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Canada, Coreea;

D - Dominica, Danemarca;

E - Estonia, Elveţia, El Salvador, Ecuador;

F - Fidji, Finlanda, Franţa;

G - Germania, Grecia, Grenada, Georgia;

H - Honduras;

I - Irlanda, Israel, Italia, India, Islanda;

J - Japonia;

K - Kazahstan;

L - Lituania, Letonia, Lesoto, Liberia, Lichtenstein, Luxemburg;

M - F.R.I. Macedonia, Malawi, Malta, Marea Britanie şi Irlanda de Nord, Insulele Marshall, Mauritius, Mexic, Monaco;

N - Namibia, Norvegia, Niue, Noua Zeelandă;

O - Olanda;

P - Panama, Portugalia, Polonia;

R - Romania, Federaţia Rusă;

S - St. Kitts and Nevis, Saint Vincent şi Grenadine, Santa Lucia, Saint Kitts and Nevis, San Marino, Samoa, Serbia şi Muntenegru, Seychelles, Slovenia, Slovacia,Spania, Surinam, Swaziland, Suedia, SUA;

T - Tonga,Trinidad Tobago,Turcia;

U - Ucraina, Ungaria;

V - Venezuela.

 

Obţinerea de avize din partea Ministerului Educaţiei Naționale:

 

 

Obţinerea avizelor pe actele de studii universitare din partea Ministerului Educaţiei Naționale:

Pentru clienţii care nu sunt din Bucureşti, putem intermedia obţinerea avizelor specifice pentru actele de studii universitare (diplomă de licenţă, foaie matricolă şi programă analitică) din partea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Bucureşti.

 

Consultanţă:

Oferim clienţilor noştri servicii de consultanţă în domeniile: echivalarea sau recunoaşterea studiilor in strainatate, infiinţarea de societati internationale.

 

Reprezentare prin procură:

În baza unei procuri notariale, putem reprezenta clienţii noştri la Poliţie, Primărie (Starea Civilă), Judecătorie, Tribunal, Prefectură, Autoritatea de Sănătate Publică, Inspectoratul Şcolar din orice judeţ, la ministere, la şcoli, licee sau facultăţi în vederea obţinerii de acte sau avize, cum ar fi:

- certificate de naştere sau căsătorie (sau transcrierea certificatelor de naştere sau căsătorie obţinute în străinătate)
- certificate de cazier judiciar
- diplome şi alte acte de studii

pe care să aplicăm avize din partea Inspectoratului Şcolar, a Autorităţii de Sănătate Publică, apostile din partea Prefecturii sau a Tribunalului, a Ministerelor etc.Centru Traduceri Iasi

Blv. Independentei nr. 11, bloc D1-D2, mezanin
Tel / Fax: 0232-211510, Tel. Mobil: 0740-199878
(dir. Elena Cuvinciuc)

elena@euro-contact.ro